Weduwnaars dating who is rapper eve dating 2016

Het huwelijk liep in de Tenach (het Oude Testament, OT) en in het Nieuwe Testament (NT) via de man.Het was dus patriarchaal van aard: de man trouwt, de vrouw wordt getrouwd.Vaak werd een huwelijk door ouders of familie gearrangeerd, maar het gebeurde ook dat mannen zelf een vrouw uitzochten.

De leeftijd waarop men in de Tenach trouwde, is niet bekend.

In Egypte waren meisjes bij hun huwelijk tussen de twaalf en veertien jaar oud, en jongens tussen de veertien en twintig.

Door uit te gaan van eigen ideeën en niet van de intenties van de auteur is er grote kans op misinterpretatie van de tekst.

Dit in tegenstelling tot uitlegkunde (exegese) die met objectieve criteria wil verklaren wat een tekst wil zeggen.

Huwelijken gingen dan ook meer over het verwekken van kinderen, het veilig stellen van bezittingen en (soms) als strategisch middel.

Huwelijken met buitenlandse vrouwen kwamen voor, maar werden ook vaak verboden.

Voordat we ingaan op een eventueel bijbels verbod op seks voor het huwelijk, is het belangrijk de achtergrond van het huwelijk in bijbelse tijden te behandelen.

Het huwelijk kende bij de Hebreeën (of Hebreeërs: het Joodse volk) namelijk een andere betekenis en invulling dan wij er nu aan geven.

Na betaling van de bruidsprijs was het stel verloofd (men beschouwde hen dan al als getrouwd, zie verder ‘Erusin’).

Comments are closed.